FlightSim.CZ   Reklama  
> Nejste přihlášen Login
  Dnes je pátek 24. 1. 2020, svátek má Milena Translate
ÚVOD
LETADLA
KRAJINY
AI PROVOZ
UTILITY
ČLÁNKY
 Ovladače k PC
 Reálné letectví
 Recenze addonů
 Tutoriály, návody
 X-Plane
 Archiv aktualit
FÓRUM
ODKAZY
SCREENSHOTY
VIDEA
INZERCE
PLÁNOVÁNÍ LETŮ
VYHLEDÁVÁNÍ
O SERVERU
RSSRSS - fórum
RSSRSS - novinky
FacebookFacebook
MobileVerze pro PDA
Slovníček zkratek a pojmů 19. 03. 2006   Irena Zajíčková
Slovníček si neklade nároky na úplnost, vznikl (a bude dále doplňován) jako pokus o pomoc při orientaci v nepřeberném množství zkratek a pojmů používaných zde na FlightSim Periskopu či obecně v letectví. Případné opravy, připomínky, upřesnění i další vám neznámé pojmy či zkratky prosím pište na imz@post.cz. Slovníček má čtyři části: zkratky, pojmy, anglické výrazy a Periskopácká hantýrka.

Na tvorbě slovníčku spolupracovali (abecedně):

  • Ing. Antonín Janečka (tonde),
  • Miloš Korejs (OK-Milda),
  • Michal Kotynek (opizdura),
  • Jiří Kraus
  • Karel Kříž (Charlie),
  • Vladimír Svoboda (Cesmina)
  • Tomáš Vandírek (MAV),
  • Irena Zajíčková

Dále byly použity informace z příspěvků ve fóru od Jiřího Brožka (JBr), Davida Dosoudila (Phantom), Filipa Dvořáka (Marky Parky), Luďka Chrástka (Luděk Ch.), Ondřeje Junga (Pips), Tomáše Knaifla (Tragédie v JZD), Tomáše Lainky (Latom), Karla Mrázka (LuckyB), Zbyňka Pavlona (Zbyněk), Jana Pražáka (Jennik Jojo), Romana Přibyla (lumpy BHA 066).

ZKRATKY

2D (2-dimensional) – 2-rozměrný
3D (3-dimensional) – 3-rozměrný

A

A (Airbus) – firma vyrábějící letadla; typ letadla

AC (alternating current) – střídavý proud

ACK (acknowledge) - potvrdit AD (aerodrome) - letiště

ADC (air data computer) – počítač vzdušných dat; přístroj vyhodnocující údaje o poloze a pohybu letadla ze statického a celkového tlaku a teploty vzduchu

ADF (automatic direction finder) – radiokompas; rádio pro směrování k NDB (viz)

AFCAD – program pro úpravu AFD (dat) od Lee Swordyho, který již bohužel znechucen neustálými dotazy na termíny dokončení další verze ukončil další vývoj a nechal jej nedodělaný

AFD – termín specifický pro FS; AFD data jsou veškeré informace o virtuálním letišti: drahách, pojížděčkách, navigačních zařízeních apod.; v řadě případů ovlivňují i přímo vzhled letiště (např. je-li dráha v AFD dlouhá 2km a široká 75m, tak je takto i vidět)

AFM (aircraft flight manual) – letová příručka letadla

AFMS (aircraft flight manual supplement) – příloha letové příručky letadla

AGL (above ground level) – (výška) nad úrovní země

AHRS (attitude and heading reference system) – referenční systém letové polohy a kurzu; systém měřící všechny tři polohové úhly letadla, podélný a příčný sklon a směr

AI – obecně umělá inteligence, tzn. vše, co řídí ve hře počítač (program)

AI provoz – letadla, která řídí virtuální piloti a virtuální řídící; mají vytvořený pouze venek, startují, přistávají, létají podle vytvořených letových plánů, komunikují; cílem je vytvořit atmosféru, že člověk i ve stavu offline nelétá v simulátoru sám

AIP (aeronautical information publication) – letecká informační příručka, obsahuje např. přibližovací mapu (landing chart), mapu letiště, letové cesty (routers) apod.

AIRAC (aeronautical information regulation and control) – systém řízení a regulace leteckých informací

ALAT (altitude loss after take-off) – ztráta výšky po vzletu; varovný signál, který je součástí GPWS (viz)

ALT (altitude) – výška, udává se v metrech nebo ve stopách (feet, zkratka ft)

AMS (air medical section) – oddělení, které je součástí ÚCL (viz), zajišťuje posudkovou činnost ohledně zdravotní způsobilosti leteckého personálu

AOG (aircraft on ground) – letadlo na zemi (mimo provoz) A/P (autopilot) – autopilot; je součástí navigačního systému letadla (FMS, viz), skládá se z ovládacího panelu (MCP, viz), počítače řízení letu (FCC, viz), počítače řízení sklonu/náběhu (pitch control computer) a počítače řízení příčného náklonu (roll computer)

API (application programming interface) – rozhraní pro programování aplikací; xxxx.API = formát souborů, makra pro použití v programu SCASM (viz)

APP (approach) – přiblížení; (approach control service) – služba řízení přiblížení, řídí přílety a odlety z letišť, u nás funguje v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech

APR (approach phase of flight) – přibližovací fáze letu

APU (auxiliary power unit) – pomocná pohonná jednotka, pomocný zdroj energie; samostatný generátor elektrické energie nezávislý na motorech letadla, spouští se před spuštěním motorů letadla, aby se šetřily baterie, nebo když není k dispozici pozemní zdroj; u velkých letadel je to malý proudový motor umístěný zpravidla v zadní části letounu, zajišťuje také např. klimatizování letadla během stání na stojánce

ARP (airport reference point) – vztažný bod letiště

ASAP (as soon as possible) – co nejdřív

ASD – již starší program pro tvorbu scenerií do FS

ASL (above mean sea level) – (výška) nad střední hladinou moře

ASV (Active Sky) – program pro stahování reálného počasí do FS (viz); každých 15 minut stahuje z internetu aktuální počasí podle údajů meteostanic z celého světa a podle toho vytváří ve FS reálné počasí, které vypadá i lépe graficky (lepší mraky…)

A/T (autothrottle) – automatické řízení tahu; součást autopilota, je-li aktivováno, autopilot sám ovládá plynové páky

ATC (air traffic control) - řízení letového provozu, řídící letového provozu (osoba)

ATIS (automatic terminal information service) – automatická informační služba koncové řízené oblasti; pro letiště Praha-Ruzyně funguje telefonní číslo 220378333, kde se dá např. zjistit momentální dráha v používání; využitelné např. pro spottery

ATR – turbovrtulové dopravní letadlo

B

B (Boeing) – firma vyrábějící letadla; typ letadla

BGL (base graphic language)– formát souborů; výsledný formát pro scenerie do FS

BIOS (basic input output system) – systém nastavení chování hardwaru počítače, který se spouští těsně po zapnutí počítače ještě před startem operačního systému; lze do něj vstoupit např. podržením klávesy Delete, F1 nebo určité kombinace kláves, záleží na nastavení počítače

BSOD (blue screen of death) – modrá obrazovka v operačním systému Windows, která se objeví, pokud systém není schopen (nebo pravděpodobně nebude schopen) vyřešit nějakou systémovou chybu, je nutno udělat restart PC

BTW/btw (by the way) – mimochodem

C

C (Celsius)

CAD (computer aided design/drafting) – kreslení pomocí počítače

CAT I - pravidla pro letecký provoz při nízké dohlednosti, kdy dráhová dohlednost je minimálně 600 m

CAT II - pravidla pro letecký provoz při nízké dohlednosti, kdy dráhová dohlednost je minimálně 350 m, výška rozhodnutí od 60m (200 ft) do 30m (100 ft)

CAT III - pravidla pro letecký provoz při nízké dohlednosti, kdy dráhová dohlednost je minimálně 200 m, výška rozhodnutí od 30m (100 ft) do 15m (50 ft)

CAVOK (clouds and visibility O.K.) – součást hlášení METARu (viz) informující o tom, že dohlednost, oblačnost a současné počasí je lepší než stanovené hodnoty a podmínky; při ohlášení CAVOK odpadá povinnost hlásit dohlednost, počasí a mraky; podmínky, za kterých lze vyhlásit CAVOK: dohlednost vyšší než 10km, žádné srážky ani bouřky, žádné kumulo-nimby (bouřkové mraky) ani mraky pod 5000 stop

CB (circuit breaker) – jistič (cumulo-nimbus) – kumulo-nimbus, bouřkový mrak

CC (cabin crew) – palubní průvodčí; letušky a stevardi

CFIT (controlled flight into terrain) – řízený let do terénu (náraz ovládaného letadla do země)

cfm (cubic feet per minute) – krychlové/kubické stopy za minutu; jednotka objemového (prů)toku, objemové rychlosti

CHG (change) – změna (označení druhu zprávy); (technicky) modifikace, konstrukční změna

CMD (command) – povel, příkaz; povelový signál; ve velkých dopravních letadlech také označení pro autopilota

CPU (central processing unit) - procesor

CRS/CRZ (cruise) – cestovní rychlost; cestovní režim letu

CSA (Czech Airlines) – České aerolinie, letecká společnost

CTR (control area/control zone) – řízený okrsek, prostor kolem letiště definovaný mapami s daným režimem, při vstupu do něj nebo jeho průletu je nutno žádat o povolení příslušnou řídicí věž; nachází se např. v okolí vojenských letišť

CVA Design (Czech Virtual Aviation Design) – skupina lidí, kteří se zabývají tvorbou free addonů (česká a slovenská letadla, panely, krajiny) do počítačové hry Microsoft Flight Simulator, jejich krédem je maximálně se přiblížit realitě

CVARS (Czech Virtual Air Rescue Service) – virtuální letecká záchranka, její webová stránka je na www.virtualskies.net/cvars

CWS (collision warning system) – protisrážkový varovný systém, pro zabránění srážky ve vzduchu (control wheel steering) – ruční řízení; jednodušší forma autopilota, používá se jen výjimečně

D

db (decibel) – jednotka hlasitosti

DC (direct current) – stejnosměrný proud

DCT (direct) – přímý směr; příkaz vyskytující se v radiokomunikaci

DEL (direct exchange line) – připojení vedení

DEP (departure phase of flight) – odletová fáze letu

DES (descent) – sestup, klesání; také (descend to/descending to…) – klesejte/klesám do…; také (de-suspension message) – obnovení platnosti letového plánu

DF (Dreamfleet) – komerční firma zabývající se tvorbou addonů do FS (viz)

DH (decision height) – relativní výška rozhodnutí; výška, ve které se pilot rozhoduje, zda se mu podaří bezpečně přistát nebo bude muset provést ještě jeden okruh

DME (distance measuring equipment) – měřič vzdálenosti, dálkoměr; přístroj v letadle, který měří vzdálenost letadla od majáku

DXT / DXTBmp – označení formátu, komprimovaná bitmapa (viz) zpracovávaná DirectX (viz)

E

EADI (electronic attitude director indicator) – elektronický povelový ukazatel letové polohy (umělý horizont); digitální displej zobrazující umělý horizont, údaje o rychlosti, výšce, tlaku atd.; spolu s EHSI (viz) dva hlavní displeje u větších letadel

EASA (European Air Safety Authority) – Evropský úřad pro leteckou bezpečnost

ECRT (excessive closure rate to terrain) – přibližování se k zemi pod příliš velkým úhlem klesání (ve volném terénu); varovný signál, který je součástí GPWS (viz)

ECRTL (excessive closure rate to terrain when landing) – přibližování se k zemi pod příliš velkým úhlem klesání při přistání; varovný signál, který je součástí GPWS (viz)

ECRTNL (excessive closure rate to terrain when not landing) - přibližování se k zemi pod příliš velkým úhlem klesání, ne při přistání; varovný signál, který je součástí GPWS (viz)

EDGSD (excessive downward glide slope deviation) – přílišná odchylka od úhlu sestupu; podobné jako ECRT (viz), ovšem týkající se přístrojového přiblížení (viz ILS); součást GPWS (viz)

EGPWS (enhanced ground proximity warning system) – rozšířený výstražný systém signalizace blízkosti země

EGT (exhaust gas temperature) – teplota výfukových plynů; EGT pointer – ukazatel teploty výfukových plynů

EHSI (electronic horizontal situation indicator) – elektronický navigační ukazatel; navigační pomůcka; digitální displej zobrazující kompas, waypointy, majáky atd. po cestě letu; společně s EADI (viz) dva hlavní displeje u větších letadel

EICAS (engine indication and crew alerting system) – systém indikace a signalizace překročení limitů motorových veličin; ukazuje provozní hodnoty motorů a upozorňuje na případné překročení teploty výfukových plynů, otáček turbín, kompresního poměru atd.

ENR (enroute phase of flight) – traťová fáze letu

EOD (Easy Object Designer) – freewarový program pro tvorbu 3D objektů do FS, více info a stažení zde: http://www.echos.ch/eod/

EPR (engine pressure ratio) – kompresní poměr; poměr stlačení

ERD (excessive rate of descent) – překročení rychlosti sestupu; varovný signál, který je součástí GPWS (viz)

ESK (Sky Europe Airlines) – letecká společnost

F

F1 (Flight One) – komerční firma zabývající se tvorbou addonů do FS (viz)

FAA (Federal Aviation Administration) – Federální letecký úřad (USA)

FAF (final approach fix) – navigační bod konečného přiblížení; leží v ose přistávací dráhy, končí na něm přístrojové přiblížení na dráhu, následuje vlastní přistání

FC (flight crew) – posádka, piloti

FCC (flight control computer) – počítač řízení letu; součást autopilota

F/D (flight director) – nachází se na panelu autopilota a je-li zapnut, zobrazuje odchylku od hodnot nastavených na autopilotovi způsobenou tím, že letadlo řídí pilot sám, ne autopilot

FDR (flight data recorder) – letový zapisovač, „černá skřínka“

FFR (Fischer Air) – letecká společnost

FIR (flight information region) – letová informační oblast

FITNL (flight into terrain not in landing configuration) - varovný signál při přistání, upozorňující na příliš nízkou výšku letu bez vysunutého povozku a klapek; součástí GPWS (viz)

FL (flight level) – letová hladina, udává se ve stopách (feet, viz), FL120 znamená ideálně výšku 12000 stop; od určité stanovené výšky nahoru (TA – transition altitude, přechodová výška – v ČR v závislosti na atmosférickém tlaku zpravidla 5000 stop) ladí každé letadlo výškoměr na standardní evropskou hodnotu tlaku (1013,25 hPa, odpovídá americké hodnotě tlaku 29,92 inHg – mercury inches, rtuťové palce) a od té chvíle udává nikoliv svou výšku, ale hladinu, na které letí, protože výška je v závislosti na skutečném atmosférickém tlaku různá; je-li tedy ideální tlak 1013HPa, pak i např. FL200 odpovídá výšce 20000 stop

FLPS (flaps) – vztlakové a přistávací klapky

FLTA (forward looking terrain avoidance) – systém detekce překážek ve směru letu; sleduje vertikální i horizontální trať před letadlem, srovnává ji s uloženou mapovou databází a upozorňuje na případné nebezpečí kolize se zemí; varovný signál, který je součástí TAWS (viz)

FMA (flight mode annunciation) – signalizace letového režimu; horní zelený řádek EADI displeje (viz) zobrazující režimy letu, např. LNAV, VNAV, HDG …

FMC (flight management computer) – navigační počítač, je součástí FMS (viz), pilot do něho před letem navolí trasu letu, FMC sleduje údaje z různých senzorů letadla (výšku, rychlost, polohu) a FMC buď sám řídí let prostřednictvím autopilota nebo „napovídá“ pilotům správnou trasu prostřednictvím flight directoru (F/D, viz) FMS (flight management system) – navigační systém letadla, obsahuje navigační počítač (FMC, viz), autopilota, flight director (F/D, viz), automatické řízení tahu (autothrottle, A/T, viz) a IRSy (podávají informaci o poloze letadla)

F/O (first officer) – druhý pilot

FPL (flight plan) – letový plán, plán letu fpm (feet per minute) – stopy za minutu; jednotka rychlosti stoupání nebo klesání

FPS (frame per second) - používá se pro vyjádření rychlosti Flight Simulatoru a vyjadřuje počet snímků zobrazených za vteřinu; čím větší hodnota, tím lepší; pokud se pohybuje od 15 výš, je to v pořádku, pokud klesne níž, simulátor se začíná sekat a nelze létat; hodnotu FPS ovlivňuje řada věcí: hustota scenerie, mraků, detaily krajiny, letadla atd.; hodnota se ve spuštěném simulátoru zobrazí po dvojím stisknutí SHIFT+Z v červeném horním řádku

FS (Flight Simulator) – počítačová hra – letecký simulátor; verze: CFS I (Combat Flight Simulator), CFS II, CFS III, FS95 (=FS5), FS98=(FS6), FS2000 (=FS7, fs2k), FS2002 (=FS8, fs2k2), FS2004 (=FS9, fs2k4), chystá se FS2006 (=FS10, FSX)

FSD International – komerční firma zabývající se tvorbou addonů do FS (viz)

FSDS (Flight Simulator Design Studio) – program pro tvorbu letadel a 3D scenerií do FS2004, FS2002, FS2000 a CFS II

FSS (flight service station) – stanice letové služby

FSSC (Flight Simulator Scenery Creator) – program pro tvorbu scenerií do FS

FSUIPC - modul do Flight Simulatoru, který umožňuje komunikaci mezi FS, hardwarem, jinými programy a dalšími nadstavbami; jeho funkce jsou vyčerpávajícím způsobem popsány např. zde: http://www.flightsim.cz/forum_prispevek.php?id=84810&lan=0&gr=0 ft – feet (viz)

G

GA (go around) – opakujte okruh (general aviation) – všeobecné letectví

Gmax – program pro tvorbu 3D objektů, např. budov a letadel do FS

GND (ground) - země

GPS (global positioning system) – systém družicové navigace; přístroj, který příjmem signálu vždy z několika těchto družic najednou vygeneruje zeměpisnou polohu; letecké GPS mají v sobě uloženy mapy letišť a jsou schopny bez další pomoci navádět letadlo přímo na cílové letiště; GPS s uloženou automapou slouží v silničním provozu k navigaci řidičů

GPWS (ground proximity warning system) – výstražný systém signalizace blízkosti země

GS (ground speed) – traťová rychlost, rychlost vůči zemi, při silném větru se může značně lišit od rychlosti letadla udávané rychloměrem, dá se zjistit např. pomocí GPS (viz)

G/S (glide slope) – sestupová rovina, úhel skluzu, úhel sestupu při přibližování letadla na přistání, je součástí ILS (viz)

GUI (graphical user interface) – grafické uživatelské rozhraní

H

HDG (heading) – kurz

HSI (horizontal situation indicator) – navigační ukazatel horizontální situace

HUD (head-up display) – průhledový displej

I

IAF (initial approach fix) – bod, kde končí příletová trať a začíná přístrojové přiblížení na přistání

IAS (indicated airspeed) – indikovaná vzdušná rychlost; rychlost letadla měřená Pitotovou trubicí, v nulové výšce je shodná s TAS (viz), ve velké výšce je kvůli řidšímu vzduchu nižší

ICAO (International Civil Aviation Organization) – Mezinárodní organizace pro civilní letectví (při OSN)

ICQ (I seek you) – nejpopulárnější komunikační program pro textovou, hlasovou a vizuální komunikaci a pro posílání souborů; vyžaduje připojení k internetu

IFR (instrument flight rules) – pravidla pro let podle přístrojů, např. při snížené viditelnosti, v noci

ILS (instrument landing system) – systém navigačních majáků, který řídí přiblížení letadla na dráhu, vede ho v horizontální i vertikální rovině; také inženýrská letecká služba

IMHO (in my humble opinion) – dle mého skromného mínění

INOP (inoperative) – nečinný, nefungující

INS (inertial navigation system) – inerciální navigační systém; systém, jímž jsou vybaveny některé vojenské letouny (např. Su-25, Su-39) a také některé typy raket, slouží pro navádění těchto raket, řídí jejich polohu, zrychlení, rotaci…; Civa INS – název jednoho typu INS

IrDA (Infrared Data Association) – technologie přenosu dat prostřednictvím infračerveného paprsku; více zde: http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005012111

IvAc – program pro virtuální řídící pro připojení k síti IVAO (viz)

IvAe – program, který má nahradit zastaralý program Servinfo (viz) pro připojení k síti IVAO (viz)

IvAi – program, který umožňuje vícenásobné připojení k síti IVAO (viz)

IVAN – základní rozhraní mezi IVAO na jedné a IvAp (viz), popř. IvAc (viz) na druhé straně; běží vždy automaticky s jednou ze spuštěných aplikací

IVAO (International Virtual Aviation Organization) - virtuální síť, sdružující piloty a řídící, kteří simulují letecký provoz; hra na reálné letectví

IVAODE – označení německého serveru IVAO (další servery z různých zemí analogicky pak např. IVANAT, IVANDE2, IVANFR, IVANIT…)

IvAp – program pro virtuální piloty pro připojení k síti IVAO (viz)

J

JAA (Joint Aviation Authorities) – Organizace sdružených leteckých úřadů, dohlíží na vytváření a uplatňování bezpečnostních standardů a procedur v civilním letectví; součást EASA (viz)

K

KTS (knots) = uzle; anglická jednotka rychlosti, viz knot

L

LC textura (land class) – textura vytvořená programem Ground2k4 (viz)

LCD (liquid crystal display) – LCD displej; displej z tekutých krystalů

LDS (Level Data Simulations) – firma zabývající se tvorbou addonů do FS

LKAA_CH – označení pro vedoucího FIR (viz) Praha

LKAA_CTR – označení vzdušného prostoru nad ČR, resp. řídícího tohoto prostoru

LNAV (lateral navigation) – směrová navigace; součást autopilota, propojuje autopilota s palubním počítačem, je-li aktivována, letadlo letí ve směru nastaveném v palubním počítači, je-li deaktivována, autopilot letí podle údaje nastaveného v HDG (viz)

LOC (localiser) – kurzový maják ILS (viz), koriguje letadlo pouze horizontálně

LVL (level) – hladina, úroveň

LVP (low-visibility procedures) – postupy pro nízkou dohlednost

M

MCP (mode control panel) – ovládací panel autopilota, obsahuje vše pro nastavení parametrů navigačního letu a autopilota

MCTR (military control area/military control zone) – vojenský řízený okrsek, viz CTR

MDA (minimum descent altitude) – minimální výška sestupu

MDL (meaning definition language) – formát souboru přeloženého z Gmaxu (viz)

MEA (minimum enroute altitude) – minimální traťová nadmořská výška

METAR (meteorological aerodrome report) – letištní meteorologická zpráva, příklad: EDDN 041206 23008KT CAVOK PROB40 TEMPO 1619 TSRA SCT025CB, podrobné informace o dekódování METARových zpráv najdete zde: http://www.chmi.cz/meteo/olm/Texty/KodMETAR.html nebo http://www.shmu.sk/File/letecka/metar/metar.pdf nebo http://cz.ivao.aero/ (sekce Trénink – Tréninkový balíček – Level 1-pro každého – L1 Metar Speci)

MFD (multi-functional display) – multifunkční displej

MOCA (minimum obstacle clearance altitude) – minimální povolená nadmořská výška nad překážkami; používá se zpravidla jen v nouzových případech, bývá nižší než MEA (viz) i MRA (viz)

MRA (minimum reception altitude) – minimální výška příjmu (rádia)

MS – Microsoft

MSA (minimum safe altitude) – minimální bezpečná nadmořská výška

MSL (mean sea level) – střední hladina moře

MSN Messenger – program pro komunikaci přes internet; obdoba ICQ (viz)

MTCA (minimum terrain clearance altitude) – minimální povolená nadmořská výška nad terénem

MTL - knihovna zjednodušených modelů pro online létání na IVAO (viz)

MTMA (military terminal control area/military terminal manoeuvring area) – vojenská koncová řízená oblast letiště, viz TMA

N

N1 (inner shaft – vnitřní hřídel) – ukazuje otáčky turbíny ve vnitřní části proudového motoru

N2 (centre shaft – střední hřídel) – ukazuje otáčky turbíny ve střední části proudového motoru

N3 (outer shaft – vnější hřídel) – ukazuje otáčky turbíny ve vnější části proudového motoru; u velkých dopravních letadel; při startu motoru se roztáčí nejprve tato část, pak N2, když mají turbíny obou hřídelí dostatečný počet otáček, lze teprve vstříknout do motoru palivo, které pak roztočí i N1

NAV (navigation) - navigace

NDB (non-directional beacon) – nesměrový maják; radiomaják s frekvencí v pásmu kHz, slouží k navigaci; přístroj v letadle indikuje polohu majáku vůči letadlu, přesnost není velká a s nocí nepřesnost roste, na rádiu se ladí jako ADF (viz); dnes už se většinou provoz těchto majáků ruší, protože letadla už nemívají přístroj na jejich ladění

NM (nautical mile) – námořní míle; 1nm = 1,852km

NORAD (North American Aerospace Defense Command/North American Air Defense Command) – Velitelství protivzdušné obrany severoamerického kontinentu

NOTAM (notice to airmen) – oznámení pro členy leteckého personálu, informace o letovém provozu; podává se prostřednictvím telekomunikačních prostředků a obsahuje sdělení o vzniku, stavu nebo změně jakéhokoli leteckého zařízení, služby, postupu nebo nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky v letovém provozu

O

OAT (outside air temperature) – venkovní teplota

OBS (omnibearing selector) – volič radiálu/směrníku (VOR - viz) (observer) - pozorovatel

OT (off topic) – mimo téma

P

PDA (premature descent alert) – unáhlené klesání; varovný signál který je součástí TAWS (viz); srovnává aktuální horizontální a vertikální polohu letadla s polohou nejbližšího letiště a varuje pilota při příliš nízké výšce (personal digital assistant) – kapesní počítač

PFD (primary flight display) – displej na přístrojové desce, kde se zobrazují klíčové parametry letu (umělý horizont, rychlost…), popř. nastavený režim autopilota

PIC (Pilot in Command) – firma zabývající se tvorbou komerčních addonů do FS (viz)

PLC (PowerLine Communication) – technologie přenosu dat standardními elektrickými rozvody; více zde: http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005012111

PMDG (Precision Manual Development Group) - americká firma, která se zabývá tvorbou letadel do Flight Simulatoru; většinou se ale touto zkratkou myslí jejich addon Boeingu 737

POH (pilot operating handbook) – pilotní provozní příručka; příručka k ovládání letadla, obsahuje např. podrobný popis systémů letadla atd.

POST (power on self test) – automatický test po zapnutí přístrojů v letadle

PWDT (Pannon Wings Design Team) – skupina lidí, kteří se zabývají tvorbou free addonů (hlavně českých a slovenských letadel) do počítačové hry Microsoft Flight Simulator, http://pwdt.virtualskies.net/

Q

QBI – povinný let podle IFR (viz)

QFE - tlak vzduchu přepočtený na práh dráhy nebo na nadmořskou výšku letiště, když si ho pilot nastaví na výškoměru, bude mu výškoměr ukazovat aktuální výšku nad prahem dráhy nebo nad letištěm, ne nadmořskou výšku

QFF – tlak přepočtený na průměrnou úroveň hladiny moře

QNH – tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře, když si ho pilot nastaví na výškoměru, bude mu výškoměr ukazovat skutečnou nadmořskou výšku, ne aktuální výšku od země

R

RA (radio altimeter) – radiovýškoměr (resolution advisory) – informace pro posádku letadla k odstranění konfliktní situace (týká se provozu)

RNAV (area navigation) – prostorová navigace, vyslovuje se „AR-NAV“

RMI (radio magnetic indicator) – radiokompas; displej zobrazující kompas

RMS (root mean square) – kvadratický průměr, druhá odmocnina aritmetického průměru čtverců řady čísel

RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics) – Radiotechnická komice pro letectví

RXP (Reality XP) – komerční firma zabývající se tvorbou addonů do FS (viz)

S

SAPI (speech aplication programming interface) – komunikační rozhraní pro ovládání programu hlasem

SAR (search and rescue) – pátrací záchranná služba

SAT (static air temperature) – stálá teplota vzduchu

SCASM (Scenery Assembler) – program vytvořený Manfredem Modenhauerem, často používaná alternativa překladače pro tvorbu scenerií, využívají ho například programy Airport for Windows (viz), EOD (viz) a mnohé další

SCM – formát souborů generovaných programem FSSC (viz)

SDK (software development kit) – soubor vývojových nástrojů (programy, tutorialy, specifikace) pro tvorbu addonů

SDRAM – dynamická paměť, narozdíl od DDRAM (double) je tato single (S); jedná se o způsob zpracování hodinového kmitočtu; zastaralá, již se nevyrábí

SGML (standard generalized markup language) – formát souborů

SID (standard instrument departure) – standardní přístrojová odletová trať; trať, po které letadlo letí po vzletu k prvnímu traťovému bodu

SLL (Slovak Airlines) – letecká společnost

SLZ (sportovní létající zařízení) – maximálně dvoumístné letadlo určené k rekreačnímu a sportovnímu létání a k výcviku pilotů; druhy: ultralehký (motorový) kluzák, ultralehký letoun, (motorový) závěsný kluzák, ultralehký vrtulník, ultralehký motorový vírník, (motorový) padákový kluzák, sportovní padák, více na: http://www.laacr.cz/index.php?Action=View&ARTICLE_ID=549&Print_Able=Yes

SPD (speed) – rychlost

SPD REST (speed restriction) – omezení rychlosti, např. pod 10.000ft nesmí dopravní letadla letět rychlostí více jak 250 uzlů

SQ (squawk) – squawk kód (viz odpovídač)

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) – 11ti-denní mise raketoplánu Endeavour v únoru 2000, při které speciálně upravený radarový systém zmapoval výškový profil Země a vygeneroval digitální topografickou databázi Země; v širším smyslu označení pro addon do FS obsahující reliéf určité části Země

STAR (standard instrument arrival route/standard terminal arrival route) – standardní přístrojová příletová trať; trať, po které letadlo letí od posledního traťového bodu až do bodu IAF (viz), kde začíná přístrojové přiblížení

SVK (Air Slovakia) – letecká společnost

T

TA (transition altitude) – přechodová výška, v ČR v závislosti na atmosférickém tlaku zpravidla 5000 stop, od této výšky nahoru ladí každé letadlo výškoměr na standardní hodnotu tlaku (1013HPa), viz FL; (traffic advisory) – informace o provozu

TACAN (tactical air navigation system) – taktický letecký navigační systém

TAS (true airspeed) – pravá vzdušná rychlost; skutečná rychlost letadla vůči zemi při bezvětří

TAT (total air temperature) – teplota vzduchu; součet skutečné venkovní teploty a tepla generovaného rychlostí letadla pohybujícího se ve vzduchu; např. při venkovní teplotě -53°C může být TAT pouhých -21°C

TAWS (terrain avoidance warning system) – výstražný systém signalizace blízkosti země; obdoba GPWS (viz), avšak přesnější, obsahuje totiž grafické zobrazení terénu s případnými kolizními body

T/C (top of climb) – vrchol stoupání; konec stoupání; bod dosažení konečné letové hladiny

TCAS (traffic alert and collision avoidance system) – varovný protisrážkový systém, pro zabránění srážky ve vzduchu; TCAS I ukazuje provoz v blízkosti a hlásí výstrahy; TCAS II má navíc ještě RA (resolution advisory-viz) a VSI (viz) pro vertikální navádění

T/D (top of descent) – vrchol sestupu; bod sestupu; bod zahájení sestupu

TERPS (terminal instrument procedures) – americké postupy pro přístrojové lety v koncové řízené oblasti

TFC (traffic) - provoz

TGT SPD (target speed) – naplánovaná rychlost

TMA (terminal control area/terminal manoeuvring area) – koncová řízená oblast letiště; prostor kolem letiště, který na rozdíl od CTR nezasahuje až od země, zabírá však větší plochu

TNG (training) – trénink, zácvik

TO (take-off) - vzlet

TO/GA (také off / go around) – tlačítko na panelu ovládání motorů u velkých dopravních letadel, po jehož zapnutí (při zapnutém A/T-viz) letadlo samo dá plný plyn; používá se při startu

TOPO (topographical terrain display) – topografické zobrazení terénu

TRK (track) - trať

TRPD (transponder) – odpovídač (viz)

TS (TeamSpeak) – program, který umožňuje hlasovou komunikaci mezi pilotem a řídícím v síti IVAO (viz)

TSO (technical standards order) – nařízení technických předpisů

TTOOLS – program od Lee Swordyho pro tvorbu AI provozu do FS

TVS (Travel Service) – letecká společnost

TWR (tower) - věž

U

ÚCL (Úřad pro civilní letectví) – úřad pro výkon státní správy ve věcech letectví, vznikl 1.4.1997 a je podřízen Ministerstvu dopravy a spojů, target="_blank">www.ucl.czs

ULL – ultralehký letoun

ULLa – ultralehký letoun nebo kluzák řízený aerodynamickými prostředky

ULLt – bezmotorové letadlo (závěsný kluzák) řízené změnou polohy těžiště

ÚLZ (Ústav leteckého zdravotnictví) – diagnostické, léčebné a posudkové zařízení pro civilní a vojenský létající personál,www.ulz.cz

UNICOM – frekvence 122,8 MHz, mezinárodní frekvence pro komunikaci účastníků leteckého provozu (na síti IVAO i VATSIM se ladí při nedosažitelnosti ATC)

USB (universal serial bus) – univerzální sériová sběrnice

UTC (coordinated universal time) – koordinovaný světový čas

V

V1 (take-off decision speed) – rychlost rozhodnutí při vzletu; při této rychlosti se pilot může ještě rozhodnout přerušit vzlet a bezpečně zabrzdit

V2 (minimum take-off safety speed) – minimální bezpečná vzletová rychlost; rychlost, při níž je možno již letoun odlepit od dráhy a vznést se

VA (virtual airlines) – virtuální aerolinie

VATSIM (Virtual Air Traffic Simulation Network) – virtuální síť, podobná IVAO (viz); je to přímý konkurent sítě IVAO, ale je zaměřen spíše na americkou populaci, její systémy a pravidla

VC (virtual cockpit) – virtuální kokpit (voice callout) – hlas oznamující při přistání radarové výšky 500, 400, 300, 200, 100, 50, 40, 30, 20 a 10ft nad zemí; součást systému GPWS (viz)

VDP (visual descent point) – bod vizuálního sestupu

VET – technologie / přístroj ve větroních ve FS simulující při startu aerovlek

VFR (visual flight rules) – pravidla pro let za viditelnosti

VHF (very high frequency) – velmi krátké vlny (30 – 300MHz)

VNAV (vertical navigation) – vertikální navigace; součást autopilota, propojuje autopilota s palubním počítačem, je-li aktivována, letadlo je vertikálně navigováno podle nastavení v palubním počítači, je-li deaktivována, autopilot letí podle výšky nastavené v ALT (viz), popř. stoupá nebo klesá podle údaje nastaveného ve V/S (viz) až na výšku nastavenou v ALT

VOD – již starší program pro tvorbu scenerií do FS

VOR (VHF omnidirectional radio range) – VKV všesměrový radiomaják; radiomaják s frekvencí v pásmu MHz; pomáhá při navigaci, přístroj v letadle určuje poměrně přesně radiálu, na které se nachází letadlo vůči radiomajáku;. na rozdíl od NDB (viz) eliminuje snos větrem a jiné vlivy; na rádiu má označení NAV (viz)

VPD (vzletová přistávací dráha)

Vr (rotation speed) – rychlost při rotaci / nadzdvihnutí příďového podvozku; rychlost, při které je již možno při vzletu nadzdvihnout příďový podvozek

VREF (reference landing approach speed – all engines operating) – referenční rychlost pro vysunutí klapek při přiblížení na přistání se všemi pracujícími motory

VREF-1 (reference landing approach speed– one engine inoperative) - referenční rychlost pro vysunutí klapek při přiblížení na přistání s jedním nepracujícím motorem

V/S (vertical speed) – vertikální rychlost; měří se ve stopách za minutu (ft/min) a udává rychlost stoupání a klesání

VSI (vertical speed indicator) – variometr, ukazuje, zda letoun stoupá, klesá nebo letí horizontálně

W

WGS-84 (world geodetic system) – systém z roku 1984, ve kterém pracují některé přístroje GPS (viz)

WiFi (wireless fidelity) – technologie přenosu dat metodou rozprostřeného spektra; více zde: http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005012111

WPR (windshield wiper) – stěrač čelního skla

X

XML (extensible markup language) – formát souboru; zdrojový tvar pro tvorbu scenerií

XSL (extensible stylesheet language) – formát souborů

POJMY

odpovídač – transponder (TRPD); každé letadlo (s výjimkou letů VFR, které mají odpovídač nastaven na hodnotu 7000) dostane při vzletu od řídícího létání přidělen čtyřmístný číselný kód (squawk kód/ SQ), který nastaví na zařízení v letadle zvaném odpovídač. Odpovídač tento kód vysílá a řídící létání potom snadno na obrazovce radaru dokáže letadlo identifikovat

cyklika – páka u vrtulníku, kterou pilot ovládá úhel náběhu listů rotoru nezávisle na sobě; při pohnutí pákou dopředu se zmenší úhel náběhu listů „vpředu“ a zvětší úhel náběhu listů „vzadu“, čímž vrtulník letí dopředu; stejně tak když se s pákou pohne do strany, vrtulník letí do strany; dá se letět všemi směry, aniž se vrtulník do požadovaného směru otočí; něco jako knipl u letadla

kolektiv – páka na levé straně sedačky pilota u vrtulníku, kterou se ovládá úhel náběhu všech listů rotoru současně, čímž vrtulník buď stoupá (zatáhneme-li) nebo klesá (dáme-li ji dolů), většinou je s ní spojeno i ovládání výkonu motoru (přidává/ubírá); něco jako plynová páka u letadla

ortofoto – letecký nebo satelitní snímek určité oblasti, používá se jako podklad / terén při tvorbě addonů, zvláště u velkých měst

Pitotova trubice – trubice čnící zpravidla z křídla či předku letadla, snímá tlak vzduchu na ni působícího a měří tak např. výšku, relativní rychlost vůči okolnímu vzduchu, rychlost klesání

polygon – trojúhelník, základní stavební článek všech 3D modelů; čím více jich má, tím je model náročnější a složitější

scenerie / scenerka – část území; letiště a jeho okolí

textura – součást scenerií, modelů letadel i repaintů, ve specielním programu namalovaný barevný „vrchní kabát“ budov, letišť, krajin, letadel…

ANGLICKÉ VÝRAZY

Active camera – program do FS umožňující pozorovat letadlo a okolí z různých bodů

addon / add-on – doplněk, přídavek do počítačové hry

Airport for Windows – program pro tvorbu letišť do FS

airspeed bug – zarážka na budíkovém rychloměru, která se posune na požadovanou hodnotu; zarážek je několik, 3 bílé zarážky se nastavují při startu na hodnoty rychlostí V1, Vr a V2, při přistání na hodnoty rychlostí, při kterých se postupně vysouvají přistávací klapky; oranžová zarážka ukazuje požadovanou rychlost letu (při zapnutém palubním počítači rychlost v něm nastavenou)

altimeter – výškoměr

altimeter bug – oranžová zarážka na budíkovém výškoměru, která se posune na požadovanou hodnotu; nastavuje se na maximální výšku pro vzlet nebo na minimální výšku pro sestup

antialiasing – vyhlazování hran (v grafickém zobrazení), potlačení roztřepení

anti-ice – zařízení, které vyhřívá některé důležité části letadla (např. vstupy motorů, náběžné hrany křídel, vrtuli, Pitotovu trubici) a zabraňuje tak námraze a tím zhoršení aerodynamických vlastností

autobrake – automatické ovládání brzd; automaticky aktivuje brzdy po dosednutí

bitmapa – rastrový grafický formát, např. soubor s příponou bmp

Bluetooth – technologie přenosu dat rádiovými vlnami, prostřednictvím sdíleného frekvenčního pásma; více zde: http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005012111

briefing – předletová konzultace

buffet / bufetting – třepání; třesení letadla buď při překročení maximální rychlosti nebo při nízké rychlosti blížící se pádové rychlosti

bug – závada, vada, mínus, chyba; ukazatel, zarážka

Captain Sim – komerční firma zabývající se tvorbou addonů do FS (viz)

cell – území o rozloze 39x39km s propracovanou sítí silnic, železnic, vodník toků a nádrží, mostů, měst a vesnic; celá ČR je rozdělena na několik desítek cellů specifikovaných vždy dvěma trojčíslími, více info zde: http://zpokorny.webpark.cz/

cowl flap - klapka krytu motoru, otevírá přístup chladicímu oleji do motoru

crew - posádka

debriefing – poletový rozbor letu

DirectX – program pro řízení grafiky a zvuku od firmy Microsoft

download - stáhnout

emergency landing – nouzové přistání

event – akce, událost

feet (množné číslo)/foot(jednotné číslo) – stopa, anglická délková jednotka, zkratka ft, v letectví užívaná pro měření výšky, 1ft = 30,48cm

free - zdarma

freeware –programy poskytované zdarma, bezplatný software

gauge – přístroj, ukazatel, „budík“ v letadle

Ground2k4 – program pro tvorbu terénů, např. cellů hardware – hmotné vybavení počítače (PC skříň, monitor, klávesnice, myš atd.)

hat / hat switch – klobouček na joysticku, umožňuje ve hře plynulé rozhlížení se kolem sebe

heliport – přistávací plocha pro vrtulníky

hint – rada, pomůcka

ignition - zapalování

knot – (množné číslo knots – uzly) – uzel, anglická jednotka rychlosti, 1 uzel = 1,85318km/h

landing gear – podvozek

library - knihovna

log – zapsat do palubního deníku

logbook / log-book / log book – palubní deník, letadlová kniha, zápisník letů

magneto – zapalovací induktor; kontakty na rozdělovači pístového spalovacího motoru; podobně jako svíčky u auta

mesh – profil terénu

Messenger – viz MSN

MIP mapping quality – kvalita zobrazení textur; rozšířené (extended) textury v sobě mohou obsahovat několik dalších textur v menším rozlišení, podle vzdálenosti objektu a s tím související relativní velikostí se pak zobrazují tyto textury s menším rozlišením, čímž se šetří videopaměť

Miranda IM (instant messenger) – program pro komunikaci přes internet; obdoba ICQ (viz)

multiplayer – sekce leteckého simulátoru či jiné počítačové hry, pomocí níž se lze skrze internet spojit s dalšími hráči

nose gear – příďový podvozek

Nova – program pro tvorbu scenerií do FS

patch – oprava (programu)

Pitot heat – vyhřívání Pitotovy trubice (viz)

repaint – kamufláž, zbarvení letadla

runway – vzletová a přistávací dráha

SceneGenX (Scenery Generator) – program pro tvorbu scenerií do FS

scenery – viz scenerie

screenshot/ screen – obrázek, sejmutí aktuálního obrazu na monitoru počítače; program vhodný pro tvorbu screenshotů ve FS (nemá vliv na plynulý chod simulátoru) se jmenuje FS Screen a dá se stáhnout např. z www.avsim.com

Servinfo – program pro připojení k síti IVAO (viz) či VATSIM (viz)

shareware – půjčovaný software; software, který se zaplatí až po stažení a případném vyzkoušení

sidestick – boční / postranní řídící páka, postranní řídící joystick (místo beranů) u letadel typu Airbus

software – programové vybavení počítače

spotter – pozorovatel, v užším smyslu označení pro nadšence chodícího do blízkosti letišť pozorovat provoz, startující a přistávající letadla; pro letiště Praha-Ruzyně info o pozorovacích místech vizwww.lkpr.info/body.htm

squawk – kód sekundárního radarového odpovídače (viz), který slouží k identifikaci letadla v daném prostoru; čtyřmístné číslo, které může být: a) unikátní (discrete) – pro každé letadlo v daném sektoru jeden kód (např. 3315, 1417); b) skupinový (group) – stejný kód pro skupinu letadel, u nás např. kód 7000 pro VFR provoz, 2000 pro IFR provoz bez přiděleného kódu; c) speciální – používaný pouze při určitých příležitostech (např. 0045, 0046, nouzové 7500, 7600, 7700)

steering - řízení

TeamSpeak – viz TS

thread – nit, vlákno, určitý příspěvek v diskusním fóru a odpovědi na něj

trialware – programy poskytované bezplatně pouze na omezenou dobu na vyzkoušení, po uplynutí zkušební doby je nutno program zaplatit, aby dále fungoval

tweak – úprava za účelem získání většího výkonu

update – aktualizace, nová verze

upgrade – aktualizace, modernizace, zdokonalení, zvýšení kvality, vylepšení počítače nebo jeho součástí

winglet – aerodynamická okrajová plocha na konci křídla; zahnutí konce křídla vzhůru; winglety napomáhají lepšímu aerodynamickému obtékání křídla, „odbržďují“ letadlo, oproti letadlu bez wingletů umožňují použít za stejných podmínek menší tah motoru (šetří tedy palivo) a dosáhnout vyšší letové hladiny

zoom – zvětšit; zvětšení

PERISKOPÁCKÁ HANTÝRKA

Bulík – Boeing, zpravidla B 737

kaštani - cestující

slůně – Boeing 747

simbeer – simptácké pivo, osobní setkání FS nadšenců

sosnout – stáhnout

strýček / brácha Google – vyhledávací server www.google.com

jj – jo, jo (souhlas)

vygooglovat – vyhledat ne serveru www.google.com

Nenašli jste hledanou zkratku, pojem nebo vás zajímá více informací?

Mrkněte ještě na tyto odkazy:
http://www.kolmanl.info/index.php?show=pojmy
http://www.kolmanl.info/index.php?show=FSIM_POJMY
http://www.kolmanl.info/index.php?show=webindex

Seznam zkratek s jejich anglickým a českým vysvětlením lze stáhnout také zde: http://lis.rlp.cz/ (sekce Volný přístup – Zkratky)

Pokud vládnete angličtinou, další obsáhlý seznam zkratek si lze stáhnout zde: http://www.ivao.org/cz (sekce Stáhněte si - Doplňky – Seznam zkratek)

Velmi obsáhlé anglické vysvětlení pojmů a zkratek zde:
http://www.ivao.aero/asp/glossary.htm

Anglický rozpis zkratek zde:
http://www.era.cz/en/abbrev.shtml
http://www.ivao.aero/training/tutorials/Ipack/Files/L5-Abbrev.htm

Počet zobrazení článku: 46095  Kategorie: Tutoriály, návody
Gonzo
FS Medlánky
L39.CZ
O serveru   |   Zveřejňování souborů ke stažení   |   Kontakt   |   © 1999-2020 FlightSim.CZ